Jump to content
Cover for Tiimityöskentelyä käytännössä
Isbn: 978-95-1978-233-1
Publisher: Karlex Oy
Category:

Accessible since: March 2017

E-book

Tiimityöskentelyä käytännössä

Tiimityöskentely tai laajemmin ajateltuna yhteistyö on ajaton ja muoti-ilmiöistä vapaa malli, joka synnyttää erinomaisia tuloksia oikein toteutettuna oikeassa paikassa. Yhteistyötä on aina tehty. Tiimityössä yhteistyöllä on selkeämmät raamit.

Erilaisia tiimejä voi olla kaikkialla. Pienin tiimi on kahden hengen työpari. Rakennusalalla suurta tiimiä kutsutaan allianssiksi, jonka jäsenet ovat eri yrityksistä. Alliansseilla on saavutettu merkittäviä taloudellisia hyötyjä verrattuna perinteiseen työskentelytapaan.

Kun tiimityöskentely toimii kuten pitäisi
* Paranevat tuottavuus ja kannattavuus: läpimenoajat lyhenevät, toiminnan tehokkuus paranee, ihmiset antavat suuremman panoksen työhön ja vaikuttavat aktiivisemmin toisten tekemisiin.
* Laatu paranee: työt tehdään kerralla oikein ja vastuu laadusta on siellä, missä se tehdään.
* Joustavuus lisääntyy: organisaation kyky kohdata ympäristön muutoksia paranee, koska ryhmistä koostuvassa organisaatiossa on helpompi toteuttaa muutoksia; reagointiherkkyys muuttuvissa tilanteissa paranee.
* Työmoraali ja motivaatio paranevat: ryhmäkeskeisyys parantaa vastuullisuutta, lisää työtyytyväisyyttä, luo positiivista me-henkeä ja vähentää poissaoloja.

Kaikki kirjan ohjeet perustuvat käytännön kokemuksiin. Kirjoittaja on itse käyttänyt niitä yritysten ja julkisten organisaatioiden tiimeissä. Hän on myös ollut mukana perustamassa erilaisia palvelu-, tuotanto-, ohjaus- ja johtotiimejä. Kirjassa on runsaasti käytännön esimerkkejä tiimityön onnistumisesta, mutta myös epäonnistumisesta analyyseineen, koska tiimiajattelu ei sovi kaikkialle.

Hyvän tiimityön taustalla on kumppanin arvostamiseen, joka alkaa jo pienestä pitäen. Tulevaisuus rakennetaan entistä enemmän yhteistyöllä ja tiimitaidoilla, joten omien tapojen kyseenalaistaminen ja jatkuva oppiminen on hyvä matkakumppani työ- ja yksityiselämässä.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone