Jump to content
Cover for Ihmisen psykologinen kehitys
Isbn: 978-95-2451-651-8
Publisher: PS-kustannus
Category:
Education Psychology
Accessible since: March 2019

E-book

Ihmisen psykologinen kehitys

Elämän varrella on useita kohtia, joihin kehityspsykologinen tutkimus avaa näköaloja. Lapsuus ja nuoruusikä ovat vaativia elämänvaiheita, eikä kehitys ole kaikilla ongelmatonta. Esimerkiksi oppiminen on joillekin vaikeaa. Nykyisin nuoret ikäluokat myös varttuvat pätkätyön leimaamassa yhteiskunnassa, mikä heijastuu aikuisuuteen. Suuret ikäluokat puolestaan alkavat olla eläkeiässä, jolta odotetaan terveyttä ja uusia aktiviteetteja.

Ihmisen psykologinen kehitys kattaa ihmisen elämänkaaren vauvaiästä vanhuuteen. Kehitysvaiheiden kuvauksen läpäisee kaksi teemaa: Oppimista ja siihen liittyviä ongelmia tarkastellaan ensin perheessä, sitten koulussa ja työpaikalla ja lopulta vanhenevien kansalaisten sopeutuessa tietoyhteiskuntaan. Sosiaalisia suhteita käsitellään ensin lapsuuden perheessä ja kouluympäristössä ja sen jälkeen parisuhteessa, omien lasten kasvatuksessa ja sopeutumisessa koko ihmisyhteisöön.

Kirja sopii kehityspsykologian opiskeluun yliopistossa sekä sosiaali- ja kasvatusalojen opintoihin ammattikorkeakoulussa ja avoimessa yliopistossa. Uusimmasta tutkimustiedosta, osuvista esimerkeistä ja kehityshaasteiden kiinnostavista pohdinnoista on paljon hyötyä myös opettajaksi opiskeleville ja sosiaalialan ammattilaisille.

Teos on uudistettu painos WSOYpro:n aiemmin julkaisemasta samannimisestä teoksesta.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone