Jump to content
The library informs: Koko kansa lukee -kampanja 16.3.–13.4.2020!

E-books / Philosophy


Cover for Tyyneys
E-book

Tyyneys

Mielentyyneys yhdistetään usein ikääntymiseen ja vanhuuteen, mutta nopeatempoisessa nykymaailmassa sen tavoittaminen ei välttämättä ole itsestäänselvyys. Saksalainen filosofi Wilhe ...


Cover for Mitä oikeudet ovat?
E-book

Mitä oikeudet ovat?

by

Maailmaa jäsennetään yhä useammin oikeuksien avulla. Huoli ilmastonmuutoksesta on lisännyt pohdintaa luonnonympäristön oikeuksista, ja turvapaikanhakijoiden kohtelusta keskusteltae ...


Cover for Hannah Arendt
E-book

Hannah Arendt

Filosofi ja poliittinen teoreetikko Hannah Arendtin elämäntarina ja teokset kiehtovat edelleen lukijoita ympäri maailman. Hänellä oli intohimoinen rakkaussuhde filosofi Martin Heid ...


Cover for Kenelm Chillingly, Hänen elämänvaiheensa ja mielipiteensä
E-book

Kenelm Chillingly, Hänen elämänvaiheensa ja mielipiteensä

Englantilaiseen aatelisperheeseen syntyy kauan odotettu poikalapsi. Poika ei kuitenkaan syntyessään itke. Vauva tuijottaa isäänsä niin oudosti, että isän otsa rypistyy. Kenelm Chil ...


Cover for Opi Parantamaan
E-book

Opi Parantamaan

Tämän kirjan lukemalla opit antamaan henkiparannusta. Kirja on täynnä tietoa ja ainoa laatuaan! Kirjailijan suuri toive on auttaa ihmisiä kehittämään luontaista parantamisen kykyää ...


Cover for Opi Meditoimaan
E-book

Opi Meditoimaan

Helena Lindblom on hyvä esimerkki henkilöstä joka ei tiennyt meditoinnista paljoakaan, ennen kuin hän 17 vuotta sitten aloitti mietiskelyn. Asioista oli pakko ottaa itse selvää ja ...


Cover for Learn to Meditate; an easy step-by-step guide to wellbeing
E-book

Learn to Meditate; an easy step-by-step guide to wellbeing

In our increasingly hectic world, where everything takes place at a faster and more rapid pace, it is more important than ever to find inner peace and wellbeing. To meditate, is al ...


Cover for Keskusteluja Tusculumissa
E-book

Keskusteluja Tusculumissa

Keskusteluja Tusculumissa on Ciceron pääteoksia, elämänfilosofinen pohdiskelu, jossa käsitellään kuoleman halveksuntaa, tuskan sietämistä, kärsimyksen lievittämistä sekä onnellisen ...


Cover for Tullius noster: Kirjoituksia Cicerosta
E-book

Tullius noster: Kirjoituksia Cicerosta

Kuka ja millainen mies oli Cicero? Teoksessa Tullius noster. Kirjoituksia Cicerosta antiikin Rooman merkittävimpiin henkilöihin kuulunutta Marcus Tullius Ciceroa (106-43 eaa.) esit ...


Cover for INSPIRATIONAL VEGAN QUOTES (Epub2)
E-book

INSPIRATIONAL VEGAN QUOTES (Epub2)

EBOOK, Epub2-format  ISBN 9789188983015  This is a collection of the most influential vegan voices of our time. Read and feel strengthened to continue the quest for an animal cruel ...


Cover for Spiritus animalis
E-book

Spiritus animalis

by

Spiritus Animalis on kirja filosofian itseymmärryksestä, järjen rajoista ja sen suhteesta historiaansa. Tutkimuksen aiheena ovat yhtäältä filosofian klassiset keskustelut ja toisaa ...


Cover for Toiminta ja kokemus
E-book

Toiminta ja kokemus

Rene Descartes totesi aikanaan, että terve järki on maailman tasaisimmin jakautunut luonnonvara, koska jokainen katsoo itsellään olevat sitä yllin kyllin, kernaasti muillekin jaett ...


Cover for Vapaan tahdon filosofia
E-book

Vapaan tahdon filosofia

Kysymykset vapaasta tahdosta liittyvät läheisesti niin etiikkaan, metafysiikkaan, psykologiaan kuin yhteiskuntatieteisiinkin. Miten inhimillistä käyttäytymistä voidaan selittää? Ov ...


Cover for Opas Spinozan Etiikkaan
E-book

Opas Spinozan Etiikkaan

Mitä ovat ilo ja suru? Miten vaikuttavat rakkaus ja viha? Millainen on vapaa ihminen? Miten Jumala on ymmärrettävä - ja millaista on hyvä elämä? Opas Spinozan Etiikkaan on kansain ...


Cover for Oppi luottamuksesta
E-book

Oppi luottamuksesta

Ihmiset toimivat läheissuhteissaan ja yhteisöissään keskinäisen luottamuksen varassa. Maailman epävakaus ja ennustamattomuus voivat murentaa luottamusta. Mutta mitä luottamus pohji ...


Cover for Oppi rakkaudesta
E-book

Oppi rakkaudesta

Kuinka tulisi rakastaa, ketä saa rakastaa ja onko rakkaus aina epäitsekästä? Mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme rakkaudesta? Oppi rakkaudesta on elämänläheinen kirja siitä, mitä ...


Cover for Platonin arvoitus
E-book

Platonin arvoitus

Platon on filosofian klassikko, jota eri tutkijat ja koulukunnat ovat jatkuvasti tulkinneet eri tavoin. Teos esittelee Platonin ajattelua ja esitystapaa sekä tarjoaa luotettavan yl ...


Cover for Rajan taju
E-book

Rajan taju

Filosofia on rajojen tuntemista. Mitä maailmasta voi tietää ja mitä jää ihmismieleltä tavoittamatta? Onko toista mahdollista ymmärtää? Minkälaista on olla nainen ja filosofi? Rajan ...


Cover for Representaatio
E-book

Representaatio

by

Representaatio, esittäminen, on jokapäiväistä toimintaamme. Erilaiset merkit, mallit, äänet, kuvat, mielteet ja signaalit esittävät jotakin itsensä ulkopuolista: liikennemerkki sää ...


Cover for Skeptisismi
E-book

Skeptisismi

by

Mitä jos maailma ei olekaan sellainen kuin kuvittelemme? Mistä voimme tietää, miten asiat todella ovat? Hakupalvelimet ja uutissivustot tarjoavat rajattomasti informaatiota, mutta ...


Cover for Meduusan liike
E-book

Meduusan liike

Liike on läsnä elämässämme kaiken aikaa. Etenkin viime vuosisadan teknologisen kehityksen myötä liikkuminen on saanut yhä moninaisempia merkityksiä ja ilmenemismuotoja. Arkielämäss ...


Cover for Mitä on filosofia?
E-book

Mitä on filosofia?

by

Teoksessa suomalaiset filosofit pohtivat kysymystä filosofian olemuksesta ja perusteista. Mitä filosofia on? Millaisia asioita se tutkii? Onko filosofian tehtävä tarjota vastauksia ...


Cover for Feministinen filosofia
E-book

Feministinen filosofia

by

Mitä annettavaa feminismillä on filosofialle ja filosofialla feministiselle ajattelulle ja toiminnalle? Feministinen filosofia selventää monia ennakkokäsityksiä, joita "feministise ...


Cover for Filosofia
E-book

Filosofia

Filosofia, johdatus peruskysymyksiin on yliopistojen ja avoimen korkeakoulun käyttöön tarkoitettu kurssikirja opintojaan aloittaville. Kirjassa käsitellään filosofian eri alueita j ...


Cover for Filosofian historian kehityslinjoja
E-book

Filosofian historian kehityslinjoja

by

Teos tarkastelee filosofian historiaa esisokraatikoista ja Platonista Kantiin, Hegeliin ja moderniin logiikkaan. Se esittelee filosofian historian ydinkäsitteitä sekä keskeisiä suu ...